Giá bán

3.400.000 – 4.100.000 VND (used)

3.900.000 – 4.800.000 VND (new)

4.200.000 VND (Kid new) 

 Năm sản xuất

2021

 Kích thước   (mm)

174.2 x 124.6 x 8.1

 Màn hình

6,8 inch

 Mật độ điểm   ảnh

300 PPI

 Dung lượng

8GB – 16GB – 32GB

 Đèn nền

17 LEDs

 Thời lượng pin

10 tuần

 Chống nước

 Đèn vàng

 Cổng sạc

USB C

 Màu sắc

3 màu

 Giá bán

3.400.000 – 4.100.000 VND (used)

3.900.000 – 4.800.000 VND (new)

4.200.000 VND (Kid new) 

 Năm sản xuất

2021

 Kích thước   (mm)

174.2 x 124.6 x 8.1

 Màn hình

6,8 inch

 Mật độ điểm   ảnh

300 PPI

 Dung lượng

8GB – 16GB – 32GB

 Đèn nền

17 LEDs

 Thời lượng pin

10 tuần

 Chống nước

 Đèn vàng

 Cổng sạc

USB C

 Màu sắc

3 màu

 Giá bán

3.400.000 – 4.100.000 VND (used)

3.900.000 – 4.800.000 VND (new)

4.200.000 VND (Kid new) 

 Năm sản xuất

2021

 Kích thước   (mm)

174.2 x 124.6 x 8.1

 Màn hình

6,8 inch

 Mật độ điểm   ảnh

300 PPI

 Dung lượng

8GB – 16GB – 32GB

 Đèn nền

17 LEDs

 Thời lượng pin

10 tuần

 Chống nước

 Đèn vàng

 Cổng sạc

USB C

 Màu sắc

3 màu