Android E-reader

Những chiếc máy đọc sách chạy bằng hệ điều hành android, chúng có thể đọc nhiều định dạng file và chạy đa dạng các ứng dụng. Tiêu biểu có thể kể tới dòng Boox và Inkpalm. 

Boox Poke 3

Boox Nova Air

Xiaomi Inkplam 5